ข่าว

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ : 12 มีนาคม 2562

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม (หลักสูตร 2 ปี) 

ประจำปีการศึกษา 2562  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

คลิกที่นี่เพื่อสมัครออนไลน์ผู้จัดทำประกาศ
กฤษณ์ กิ่งแก้ว
โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม