ข่าว

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ : 17 ธันวาคม 2563

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล 

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง

(หลักสูตร 2 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564

 

ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 26 กุมภาพันธ์ 2564

 

คลิกที่นี่เพื่อสมัครออนไลน์

 

คุณสมบัติ

1.กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย หรือเป็นผู้มีวุฒิสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า

2. อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร)


หมายเหตุ สำหรับผู้เข้าศึกษาทุกคน จะต้อง..

ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาฯ ทุกคน  และจะได้ รับทุนเรียนฟรี ในชั้นปี 2ผู้จัดทำประกาศ
ภาวิณี วินพิชัย
หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรทันแพทยศาสตรบัณฑิต