ข่าว

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (กรณีเทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ : 17 ธันวาคม 2563

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล 

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง

(กรณีเทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2564

 

ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 26 กุมภาพันธ์ 2564

 

คลิกที่นี่เพื่อสมัครออนไลน์

 

คุณสมบัติ

1.สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี จากสถาบันที่ ก.พ. หรือทันตแพทยสภารับรอง ซึ่งสำเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 5 ปี (นักถึงวันหมดเขตรับสมัคร)
ผู้จัดทำประกาศ
ภาวิณี วินพิชัย
หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรทันแพทยศาสตรบัณฑิต