ѡٵѡٵûСȹºѵü·ѹᾷ٧

 ѻ 
 
ҵԪ: 
Ԫ 
 
 
 

  ѻ 1: 03 áҤ .. 2566 - 07 áҤ .. 2566
Һ¹ ѹѹ 03 .. 2566 ѹѧ 04 .. 2566 ѹظ 05 .. 2566 ѹʺ 06 .. 2566 ѹء 07 .. 2566
08.00-09.00   
  
ԸٻԺѵԡäԹԡ 
  
  
09.00-10.00   
  
  
  
10.00-11.00   
  
  
  
11.00-12.00   
  
  
  
12.00-13.00   
  
  
  
13.00-14.00   
  
  
  
14.00-15.00   
  
  
  
15.00-16.00   
  
  
  


  ѻ 2: 10 áҤ .. 2566 - 14 áҤ .. 2566
Һ¹ ѹѹ 10 .. 2566 ѹѧ 11 .. 2566 ѹظ 12 .. 2566 ѹʺ 13 .. 2566 ѹء 14 .. 2566
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00   
  
  
  
  
10.00-11.00   
  
  
  
  
11.00-12.00   
  
  
  
  
12.00-13.00   
  
  
  
  
13.00-14.00   
DTDA 206 Professional Development  
Ǣ : 
Ҩ : ҧó óǧ
ͧ¹ : ͧЪ / ͧ A1 
֡Ժѵ ҹѧ 
  
DTDA 206 Professional Development  
Ǣ : ºԸշҧʶԵ
Ҩ : ҧó óǧ
ͧ¹ : ͧЪ / ͧ A1 
14.00-15.00   
DTDA 206 Professional Development  
Ǣ : ʶԵԾ鹰ҹ
Ҩ : ҧó óǧ
ͧ¹ : ͧЪ / ͧ A1 
  
DTDA 206 Professional Development  
Ǣ : ʶԵԧó,
Ҩ : ҧó óǧ
ͧ¹ : ͧЪ / ͧ A1 
15.00-16.00   
  
DTDA 206 Professional Development  
Ǣ : Ѵǹҧ
Ҩ : ҧó óǧ
ͧ¹ : ͧЪ / ͧ A1 


  ѻ 3: 17 áҤ .. 2566 - 21 áҤ .. 2566
Һ¹ ѹѹ 17 .. 2566 ѹѧ 18 .. 2566 ѹظ 19 .. 2566 ѹʺ 20 .. 2566 ѹء 21 .. 2566
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00   
DTDA 206 Professional Development  
Ǣ : ᨡᨧСûҳ
Ҩ : ҧó óǧ
ͧ¹ : ͧЪ / ͧ A2 
  
DTDA 206 Professional Development  
Ǣ : 㹡Ť駷 1
Ҩ : ҧó óǧ
ͧ¹ : ͧ - 
  
10.00-11.00   
DTDA 206 Professional Development  
Ǣ : ÷ͺص԰ҹͧ
Ҩ : ҧó óǧ
ͧ¹ : ͧЪ / ͧ A1 
  
  
11.00-12.00   
DTDA 206 Professional Development  
Ǣ : ûǹ
Ҩ : ҧó óǧ
ͧ¹ : ͧЪ / ͧ A1 
  
  
12.00-13.00   
  
  
  
  
13.00-14.00   
  
֡Ժѵ ҹѧ 
  
  
14.00-15.00   
  
  
  
15.00-16.00   
  
  
  


  ѻ 4: 24 áҤ .. 2566 - 28 áҤ .. 2566
Һ¹ ѹѹ 24 .. 2566 ѹѧ 25 .. 2566 ѹظ 26 .. 2566 ѹʺ 27 .. 2566 ѹء 28 .. 2566
08.00-09.00   
  
  
  
ѹ稾 
09.00-10.00   
DTDA 206 Professional Development  
Ǣ : 㹡Ť駷 2
Ҩ : ҧó óǧ
ͧ¹ : ͧЪ / ͧ B2 
  
DTDA 206 Professional Development  
Ǣ : 㹡Ť駷 3
Ҩ : ҧó óǧ
ͧ¹ : ͧԺѵԡä - 
10.00-11.00   
  
11.00-12.00   
  
12.00-13.00   
  
  
  
13.00-14.00   
  
  
  
14.00-15.00   
  
  
  
15.00-16.00   
  
  
  


  ѻ 5: 31 áҤ .. 2566 - 04 ԧҤ .. 2566
Һ¹ ѹѹ 31 .. 2566 ѹѧ 01 .. 2566 ѹظ 02 .. 2566 ѹʺ 03 .. 2566 ѹء 04 .. 2566
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00   
  
  
DTDA 206 Professional Development  
Ǣ : 㹡Ť駷 4
Ҩ : ҧó óǧ
ͧ¹ : ͧԺѵԡä - 
DTDA 206 Professional Development  
Ǣ : 㹡Ť駷 5
Ҩ : ҧó óǧ
ͧ¹ : ͧԺѵԡä - 
10.00-11.00   
  
  
11.00-12.00   
  
  
12.00-13.00   
  
  
  
  
13.00-14.00   
  
  
  
  
14.00-15.00   
  
  
  
  
15.00-16.00   
  
  
  
  


  ѻ 6: 07 ԧҤ .. 2566 - 11 ԧҤ .. 2566
Һ¹ ѹѹ 07 .. 2566 ѹѧ 08 .. 2566 ѹظ 09 .. 2566 ѹʺ 10 .. 2566 ѹء 11 .. 2566
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00   
  
  
  
  
10.00-11.00   
  
  
  
  
11.00-12.00   
  
  
  
  
12.00-13.00   
  
  
  
  
13.00-14.00   
DTDA 206 Professional Development  
Ǣ : 㹡Ť駷 6
Ҩ : ҧó óǧ
ͧ¹ : ͧԺѵԡä - 
  
DTDA 206 Professional Development  
Ǣ : 㹡Ť駷 7
Ҩ : ҧó óǧ
ͧ¹ : ͧԺѵԡä - 
  
14.00-15.00   
  
  
15.00-16.00   
  
  


  ѻ 7: 14 ԧҤ .. 2566 - 18 ԧҤ .. 2566
Һ¹ ѹѹ 14 .. 2566 ѹѧ 15 .. 2566 ѹظ 16 .. 2566 ѹʺ 17 .. 2566 ѹء 18 .. 2566
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00   
DTDA 202 Dental Radiology II  
Ǣ : Normal amatomical landmarks in dental radiography
Ҩ : .. çӾ
ͧ¹ : ͹ Online  
DTDA 202 Dental Radiology II  
Ǣ : Mounting radiographs
Ҩ : ...ó ѹҾ
ͧ¹ : ͧЪ / ͧ B2 
DTDA 202 Dental Radiology II  
Ǣ : CBCT for dental assistant
Ҩ : ..签 ͧ
ͧ¹ : ͹ Online  
  
10.00-11.00   
DTDA 202 Dental Radiology II  
Ǣ : Panoramic radiography and its positioning errors
Ҩ : ...ó ѹҾ
ͧ¹ : ͧЪ / ͧ B2 
DTDA 202 Dental Radiology II  
Ǣ : X-ray in prdodontics
Ҩ : ...¾ ǧ
ͧ¹ : ͧЪ / ͧ B2 
DTDA 202 Dental Radiology II  
Ǣ : basic interpretation in dental radiography
Ҩ : ...Ѥ
ͧ¹ : ͹ Online  
11.00-12.00   
  
12.00-13.00   
  
  
  
  
13.00-14.00   
DTDA 206 Professional Development  
Ǣ : 㹡Ť駷 8
Ҩ : ҧó óǧ
ͧ¹ : ͧԺѵԡä - 
DTDA 202 Dental Radiology II  
Ǣ : Cephalometric radiography
Ҩ : ...á ձ
ͧ¹ : ͹ Online  
DTDA 202 Dental Radiology II  
Ǣ : Artifact in dental radiography
Ҩ : ...á ձ
ͧ¹ : ͹ Online  
DTDA 208 Community Dentistry and Dental Public Health System  
Ǣ : ѹҸآͧ
Ҩ : ..ѹ ص
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
14.00-15.00   
DTDA 202 Dental Radiology II  
Ǣ : Special techniques for extraoral radiography
Ҩ : .. çӾ
ͧ¹ : ͹ Online  
15.00-16.00   
  
  


  ѻ 8: 21 ԧҤ .. 2566 - 25 ԧҤ .. 2566
Һ¹ ѹѹ 21 .. 2566 ѹѧ 22 .. 2566 ѹظ 23 .. 2566 ѹʺ 24 .. 2566 ѹء 25 .. 2566
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTDA 203 Basic Principle Management and Administration  
Ǣ : ǡѺèѴ
Ҩ : ҧ¾ ѹ
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
DTDA 203 Basic Principle Management and Administration  
Ǣ : ҧἹ èѴͧἹͧ
Ҩ : ҧѭ µ
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
DTDA 203 Basic Principle Management and Administration  
Ǣ : èѴçҹؤ
Ҩ : ҧѭ µ
ͧ¹ : ͧЪ / ͧ A2 
DTDA 203 Basic Principle Management and Administration  
Ǣ : áӡѺиԺ
Ҩ : ҧѭ µ
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
DTDA 203 Basic Principle Management and Administration  
Ǣ : ùѡèѴ任ء㹡çҹҪվ кǹèѴä෤ʹ㹴ҹèѴä
Ҩ : ҧǾùԹ Ҵ
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
10.00-11.00 DTDA 203 Basic Principle Management and Administration  
Ǣ : Ѳҡ÷ɮաèѡ
Ҩ : ҧ¾ ѹ
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
DTDA 203 Basic Principle Management and Administration  
Ǣ : çҹѹСûСѹѧ
Ҩ : ҧѭ µ
ͧ¹ : ͧЪ / ͧ A2 
DTDA 203 Basic Principle Management and Administration  
Ǣ : è٧
Ҩ : ҧѭ µ
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
11.00-12.00 DTDA 203 Basic Principle Management and Administration  
Ǣ : ѡСкǹèѴøáԨ
Ҩ : ҧ¾ ѹ
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
DTDA 203 Basic Principle Management and Administration  
Ǣ : ӹ¡ 觡 Сͺ§ҹ
Ҩ : ҧѭ µ
ͧ¹ : ͧЪ / ͧ A2 
DTDA 203 Basic Principle Management and Administration  
Ǣ : ûҹҹС÷ӧҹ繷
Ҩ : ҧѭ µ
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
12.00-13.00   
  
  
  
  
13.00-14.00 DTDA 208 Community Dentistry and Dental Public Health System  
Ǣ : ʶҹóѹҸóآͧ
Ҩ : ...´
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
DTDA 208 Community Dentistry and Dental Public Health System  
Ǣ : ºкСѹآҾͧ
Ҩ : ..Ѳ ȹ
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
DTDA 202 Dental Radiology II  
Ǣ : Quality assurance and Quality control in dental radiography
Ҩ : ...ҧ ҹԪ
ͧ¹ : ͹ Online  
DTDA 207 Special Child Dental Care  
Ǣ : Ѳҡоĵԡ硾
Ҩ : ..ɯ ԭ
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
DTDA 208 Community Dentistry and Dental Public Health System  
Ǣ : ԹԨª
Ҩ : ..ٹ Ժ
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
14.00-15.00 DTDA 207 Special Child Dental Care  
Ǣ : 硾 -
Ҩ : ..Ǵ ǹѹ
ͧ¹ : ͧЪ / ͧ A2 
DTDA 207 Special Child Dental Care  
Ǣ : ͧ ʴ ػó
Ҩ : .. ѵ
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
15.00-16.00   
  


  ѻ 9: 28 ԧҤ .. 2566 - 01 ѹ¹ .. 2566
Һ¹ ѹѹ 28 .. 2566 ѹѧ 29 .. 2566 ѹظ 30 .. 2566 ѹʺ 31 .. 2566 ѹء 01 .. 2566
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 Clinic 
Clinic 
Clinic 
  
Clinic 
10.00-11.00   
11.00-12.00   
12.00-13.00   
  
  
  
  
13.00-14.00 ҧͺ 
Clinic 
DTDA 206 Professional Development  
Ǣ : 㹡Ť駷 9
Ҩ : ҧó óǧ
ͧ¹ : ͧԺѵԡä - 
DTDA 206 Professional Development  
Ǣ : 㹡Ť駷 10
Ҩ : ҧó óǧ
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
DTDA 207 Special Child Dental Care  
Ǣ : ԵԷ㹡ûѺĵԡ硾
Ҩ : ..Թ س,..ѷǴ ҷز
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
14.00-15.00
15.00-16.00   


  ѻ 10: 04 ѹ¹ .. 2566 - 08 ѹ¹ .. 2566
Һ¹ ѹѹ 04 .. 2566 ѹѧ 05 .. 2566 ѹظ 06 .. 2566 ѹʺ 07 .. 2566 ѹء 08 .. 2566
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTDA 201 Contemplative Education  
Ǣ : ҧҾͧԵ(çҹ-ѹ-ôŵͧ)
Ҩ : ¨ط ó
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
DTDA 201 Contemplative Education  
Ǣ : ôŵͧСèѴ
Ҩ : ¨ط ó
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
DTDA 201 Contemplative Education  
Ǣ : Ƿҧҧѹ㹡÷ӧҹѹ
Ҩ : ¨ط ó
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
DTDA 201 Contemplative Education  
Ǣ : ԨԴͺ纤ṹ
Ҩ : ¨ط ó
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
Clinic 
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00   
  
  
  
  
13.00-14.00 DTDA 201 Contemplative Education  
Ǣ : ѡ--Ѻͧм
Ҩ : ¨ط ó
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
DTDA 201 Contemplative Education  
Ǣ : ÿѧ
Ҩ : ¨ط ó
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
DTDA 201 Contemplative Education  
Ǣ : Ƿҧҧѹ㹡÷ӧҹѹ
Ҩ : ¨ط ó
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
DTDA 206 Professional Development  
Ǣ : 鹰ҹԨ
Ҩ : ҧó óǧ
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
DTDA 207 Special Child Dental Care  
Ǣ : úèѴäԹԡѺ硾
Ҩ : ..ѹ طä
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
14.00-15.00 DTDA 207 Special Child Dental Care  
Ǣ : öҾѧ硾
Ҩ : ..óѹ оѹŻ
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
15.00-16.00 DTDA 201 Contemplative Education  
Ǣ : Ƿҧ÷ӧҹѹẺ Empower
Ҩ : ¨ط ó
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
DTDA 206 Professional Development  
Ǣ : ºԸաԨͧ
Ҩ : ҧó óǧ
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
  


  ѻ 11: 11 ѹ¹ .. 2566 - 15 ѹ¹ .. 2566
Һ¹ ѹѹ 11 .. 2566 ѹѧ 12 .. 2566 ѹظ 13 .. 2566 ѹʺ 14 .. 2566 ѹء 15 .. 2566
08.00-09.00   
  
DTDA 207 Special Child Dental Care  
Ǣ : й黡ͧ硾㹡ôآҾͧҡ
Ҩ : ..ѹ طä
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
  
  
09.00-10.00 Clinic 
Clinic 
DTDA 206 Professional Development  
Ǣ : ºԸաԨͧ
Ҩ : ҧó óǧ
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
Clinic 
Clinic 
10.00-11.00 DTDA 206 Professional Development  
Ǣ : ¹§ҹԨ
Ҩ : ҧó óǧ
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
11.00-12.00 DTDA 206 Professional Development  
Ǣ : ԸաùʹͼŧҹԨ
Ҩ : ҧó óǧ
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
12.00-13.00   
  
  
  
  
13.00-14.00 Clinic 
Clinic 
DTDA 207 Special Child Dental Care  
Ǣ : ͧ ʴ ػó (觡)
Ҩ : ҧѴ Шѹ
ͧ¹ : Թԡѹ - 
Clinic 
DTDA 207 Special Child Dental Care  
Ǣ : ê·ѵᾷ㹡ѡҷѹ硾
Ҩ : ..Դ
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
14.00-15.00   
15.00-16.00   
  


  ѻ 12: 18 ѹ¹ .. 2566 - 22 ѹ¹ .. 2566
Һ¹ ѹѹ 18 .. 2566 ѹѧ 19 .. 2566 ѹظ 20 .. 2566 ѹʺ 21 .. 2566 ѹء 22 .. 2566
08.00-09.00   
  
DTDA 207 Special Child Dental Care  
Ǣ : ê·ѹᾷ硾 ûѺĵԡ¡
Ҩ : ...ѡ ê
ͧ¹ : ͧЪ / ͧ B2 
  
  
09.00-10.00 Clinic 
Clinic 
  
Clinic 
Clinic 
10.00-11.00   
11.00-12.00   
12.00-13.00   
  
  
  
  
13.00-14.00 Clinic 
Clinic 
  
Clinic 
DTDA 207 Special Child Dental Care  
Ǣ : ͤѧ㹡ѡ硾Ѻ·ѹᾷ
Ҩ : ...ҧ ѵ
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
14.00-15.00   
  
15.00-16.00   
  


  ѻ 13: 25 ѹ¹ .. 2566 - 29 ѹ¹ .. 2566
Һ¹ ѹѹ 25 .. 2566 ѹѧ 26 .. 2566 ѹظ 27 .. 2566 ѹʺ 28 .. 2566 ѹء 29 .. 2566
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 Clinic 
Clinic 
Clinic 
Clinic 
Clinic 
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00   
  
  
  
  
13.00-14.00 Clinic 
Clinic 
  
Clinic 
DTDA 207 Special Child Dental Care  
Ǣ : ʹͼšó֡
Ҩ : ..Թ س,..ѹ طä,..Դ
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
14.00-15.00   
15.00-16.00   
  


  ѻ 14: 02 Ҥ .. 2566 - 06 Ҥ .. 2566
Һ¹ ѹѹ 02 .. 2566 ѹѧ 03 .. 2566 ѹظ 04 .. 2566 ѹʺ 05 .. 2566 ѹء 06 .. 2566
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 Clinic 
Clinic 
Clinic 
Clinic 
Clinic 
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00   
  
  
  
  
13.00-14.00 Clinic 
Clinic 
DTDA 206 Professional Development  
Ǣ : ԺѵԡǡѺ-1(֡Ԩ)
Ҩ : ҧó óǧ
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
Clinic 
Clinic 
14.00-15.00
15.00-16.00


  ѻ 15: 09 Ҥ .. 2566 - 13 Ҥ .. 2566
Һ¹ ѹѹ 09 .. 2566 ѹѧ 10 .. 2566 ѹظ 11 .. 2566 ѹʺ 12 .. 2566 ѹء 13 .. 2566
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 Clinic 
Clinic 
Clinic 
Clinic 
  
10.00-11.00   
11.00-12.00   
12.00-13.00   
  
  
  
  
13.00-14.00 Clinic 
Clinic 
DTDA 206 Professional Development  
Ǣ : ԺѵԡǡѺ-1(֡Ԩ)
Ҩ : ҧó óǧ
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
Clinic 
  
14.00-15.00   
15.00-16.00   


  ѻ 16: 16 Ҥ .. 2566 - 20 Ҥ .. 2566
Һ¹ ѹѹ 16 .. 2566 ѹѧ 17 .. 2566 ѹظ 18 .. 2566 ѹʺ 19 .. 2566 ѹء 20 .. 2566
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 Clinic 
Clinic 
Clinic 
Clinic 
  
10.00-11.00   
11.00-12.00   
12.00-13.00   
  
  
  
  
13.00-14.00 Clinic 
Clinic 
DTDA 206 Professional Development  
Ǣ : ԺѵԡǡѺ-1(֡Ԩ)
Ҩ : ҧó óǧ
ͧ¹ : ͧЪ / ͧ B2 
Clinic 
  
14.00-15.00   
15.00-16.00   


  ѻ 17: 23 Ҥ .. 2566 - 27 Ҥ .. 2566
Һ¹ ѹѹ 23 .. 2566 ѹѧ 24 .. 2566 ѹظ 25 .. 2566 ѹʺ 26 .. 2566 ѹء 27 .. 2566
08.00-09.00 ѹҪ 
  
  
  
  
09.00-10.00 Clinic 
Clinic 
Clinic 
Clinic 
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00   
  
  
  
13.00-14.00 Clinic 
DTDA 206 Professional Development  
Ǣ : ԺѵԡǡѺ-1(֡Ԩ)
Ҩ : ҧó óǧ
ͧ¹ : ͧЪ / ͧ A1 
Clinic 
Clinic 
14.00-15.00
15.00-16.00


  ѻ 18: 30 Ҥ .. 2566 - 03 Ȩԡ¹ .. 2566
Һ¹ ѹѹ 30 .. 2566 ѹѧ 31 .. 2566 ѹظ 01 .. 2566 ѹʺ 02 .. 2566 ѹء 03 .. 2566
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 Clinic 
Clinic 
Clinic 
Clinic 
Clinic 
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00   
  
  
  
  
13.00-14.00 Clinic 
Clinic 
DTDA 206 Professional Development  
Ǣ : ԺѵԡǡѺ-1(֡Ԩ)
Ҩ : ҧó óǧ
ͧ¹ : ͧЪ / ͧ A1 
Clinic 
Clinic 
14.00-15.00
15.00-16.00


  ѻ 19: 06 Ȩԡ¹ .. 2566 - 10 Ȩԡ¹ .. 2566
Һ¹ ѹѹ 06 .. 2566 ѹѧ 07 .. 2566 ѹظ 08 .. 2566 ѹʺ 09 .. 2566 ѹء 10 .. 2566
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 Clinic 
Clinic 
Clinic 
Clinic 
Clinic 
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00   
  
  
  
  
13.00-14.00 Clinic 
Clinic 
DTDA 208 Community Dentistry and Dental Public Health System  
Ǣ : ҷͧ·ѹᾷʶҹҺҤѰ
Ҩ : ..ѹ ص
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
Clinic 
Clinic 
14.00-15.00
15.00-16.00


  ѻ 20: 13 Ȩԡ¹ .. 2566 - 17 Ȩԡ¹ .. 2566
Һ¹ ѹѹ 13 .. 2566 ѹѧ 14 .. 2566 ѹظ 15 .. 2566 ѹʺ 16 .. 2566 ѹء 17 .. 2566
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 Clinic 
Clinic 
Clinic 
Clinic 
Clinic 
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00   
  
  
  
  
13.00-14.00 Clinic 
Clinic 
DTDA 206 Professional Development  
Ǣ : ԺѵԡǡѺ-2(֡Ԩ)ʹͼŧҹԨ
Ҩ : ҧó óǧ
ͧ¹ : ͧЪ / ͧ B2 
Clinic 
Clinic 
14.00-15.00
15.00-16.00


  ѻ 21: 20 Ȩԡ¹ .. 2566 - 24 Ȩԡ¹ .. 2566
Һ¹ ѹѹ 20 .. 2566 ѹѧ 21 .. 2566 ѹظ 22 .. 2566 ѹʺ 23 .. 2566 ѹء 24 .. 2566
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 Clinic 
Clinic 
Clinic 
Clinic 
Clinic 
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00   
  
  
  
  
13.00-14.00 Clinic 
Clinic 
DTDA 206 Professional Development  
Ǣ : ԺѵԡǡѺ-2(֡Ԩ)ʹͼŧҹԨ
Ҩ : ҧó óǧ
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
Clinic 
Clinic 
14.00-15.00
15.00-16.00


  ѻ 22: 27 Ȩԡ¹ .. 2566 - 01 ѹҤ .. 2566
Һ¹ ѹѹ 27 .. 2566 ѹѧ 28 .. 2566 ѹظ 29 .. 2566 ѹʺ 30 .. 2566 ѹء 01 .. 2566
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 Clinic 
Clinic 
Clinic 
Clinic 
Clinic 
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00   
  
  
  
  
13.00-14.00 Clinic 
Clinic 
  
Clinic 
Clinic 
14.00-15.00   
15.00-16.00   


  ѻ 23: 04 ѹҤ .. 2566 - 08 ѹҤ .. 2566
Һ¹ ѹѹ 04 .. 2566 ѹѧ 05 .. 2566 ѹظ 06 .. 2566 ѹʺ 07 .. 2566 ѹء 08 .. 2566
08.00-09.00   
ѹѹЪҾкҷ稾Ծʹപ (ѹӤѭͧҵ) 
  
  
  
09.00-10.00 Clinic 
Clinic 
Clinic 
DTDA 206 Professional Development  
Ǣ : ԺѵԡǡѺ-2(֡Ԩ)ʹͼŧҹԨ
Ҩ : ҧó óǧ
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00   
  
  
  
13.00-14.00 Clinic 
DTDA 206 Professional Development  
Ǣ : ԺѵԡǡѺ-2(֡Ԩ)ʹͼŧҹԨ
Ҩ : ҧó óǧ
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
Clinic 
  
14.00-15.00   
15.00-16.00   


  ѻ 24: 11 ѹҤ .. 2566 - 15 ѹҤ .. 2566
Һ¹ ѹѹ 11 .. 2566 ѹѧ 12 .. 2566 ѹظ 13 .. 2566 ѹʺ 14 .. 2566 ѹء 15 .. 2566
08.00-09.00   
ҧͺ 
  
  
  
09.00-10.00   
  
  
  
10.00-11.00   
  
  
  
11.00-12.00   
  
  
  
12.00-13.00   
  
  
  
  
13.00-14.00   
DTDA 206 Professional Development  
Ǣ : ԺѵԡǡѺ-2(֡Ԩ)ʹͼŧҹԨ
Ҩ : ҧó óǧ
ͧ¹ : ͧЪ ͧ - 
  
  
  
14.00-15.00   
  
  
  
15.00-16.00