หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  แสดงแบบตาราง
วันที่
กิจกรรม
02/01/2568 เริ่มปีการศึกษาของชั้นปี
29/01/2568 พบอาจารย์ที่ปรึกษา2
12/02/2568 วันมาฆบูชา
19/02/2568 - 21/02/2568 สัมมนาคณะทันตแพทยศาสตร์
06/04/2568 วันจักรี
07/04/2568 ชดเชย วันจักรี
09/04/2568 กิจกรรมวันสงกรานต์
14/04/2568 - 15/04/2568 วันสงกรานต์
16/04/2568 ชดเชยวันสงกรานต์
24/04/2568 พิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายฯ
05/05/2568 ชดเชย วันฉัตรมงคล
09/05/2568 วันพืชมงคล
12/05/2568 ชดเชย วันวิสาขบูชา
03/06/2568 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
06/06/2568 วันสุดท้ายของภาคการศึกษา