ประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม CERTIFICATE PROGRAM IN DENTAL TECHNICIAN

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครวันที่ 01/03/2566 - วันที่ 15/05/2566ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง Certificate Program in Dental Assistant

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Doctor of Dental Surgery Program (International Program)

Student Admission to Doctor of Dental Surgery Program (International Program), Faculty of Dentistry Direct Admission by the Faculty