หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม
  แสดงแบบตาราง
วันที่
กิจกรรม
05/02/2567 เริ่มปีการศึกษาของชั้นปี
05/02/2567 - 25/02/2567 พักกลางวัน
26/02/2567 ชดเชย วันมาฆบูชา
27/02/2567 - 01/04/2567 พักกลางวัน
02/04/2567 บริการทันตกรรมฟรีเนื่องในวันพระราชสมภพฯ
03/04/2567 - 05/04/2567 พักกลางวัน
06/04/2567 วันจักรี
07/04/2567 พักกลางวัน
08/04/2567 ชดเชย วันจักรี
09/04/2567 พักกลางวัน
10/04/2567 กิจกรรมวันสงกรานต์
10/04/2567 พักกลางวัน
11/04/2567 - 12/04/2567 พักกลางวัน
13/04/2567 - 15/04/2567 วันสงกรานต์
16/04/2567 ชดเชยวันสงกรานต์
17/04/2567 - 05/05/2567 พักกลางวัน
06/05/2567 วันหยุดชดเฉยวันฉัตรมงคล
07/05/2567 - 12/05/2567 พักกลางวัน
13/05/2567 วันพืชมงคล
14/05/2567 - 21/05/2567 พักกลางวัน
22/05/2567 วันวิสาขบูชา
23/05/2567 - 30/06/2567 พักกลางวัน
30/06/2567 วันสุดท้ายของภาคการศึกษา