หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม
  แสดงแบบตาราง
วันที่
กิจกรรม
04/02/2562 เริ่มปีการศึกษาของชั้นปี
19/02/2562 วันมาฆบูชา
06/03/2562 ท่องโลกศิลปะ ณ หอศิลป์
02/04/2562 กิจกรรมทันตกรรมฟรีเนื่องในวันพระราชสมภพฯ
04/04/2562 กิจกรรม 5ส.
06/04/2562 วันจักรี
08/04/2562 ชดเชย วันจักรี
10/04/2562 กิจกรรมวันสงกรานต์
12/04/2562 วันหยุดชดเชยฯ
13/04/2562 - 15/04/2562 วันสงกรานต์
13/04/2562 - 15/04/2562 วันสงกรานต์
16/04/2562 ชดเชย วันสงกรานต์
02/05/2562 - 03/05/2562 กิจกรรมการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (ห้อง 304 )
06/05/2562 วันหยุดชดเชยฯ
09/05/2562 วันพืชมงคล*
15/05/2562 กิจกรรม "ชวนดูหนัง เติมพลังใจ"
20/05/2562 ชดเชย วันวิสาขบูชา
03/06/2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสุทิดาฯ
20/06/2562 กิจกรรม 5ส.
26/06/2562 ปัจฉิมนิเทศ
05/07/2562 Make Up
21/07/2562 วันสุดท้ายของภาคการศึกษา