หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  แสดงแบบตาราง
วันที่
กิจกรรม
08/01/2567 เริ่มปีการศึกษาของชั้นปี
07/02/2567 - 09/02/2567 สัมมนาคณะทันตแพทยศาสตร์
26/02/2567 ชดเชย วันมาฆบูชา
01/03/2567 กิจกรรมวันพระราชทานนามฯ
02/04/2567 กิจกรรมทันตกรรมฟรีเนื่องในวันพระราชสมภพฯ
06/04/2567 วันจักรี
08/04/2567 ชดเชย วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
10/04/2567 กิจกรรมวันสงกรานต์
13/04/2567 - 15/04/2567 วันสงกรานต์
16/04/2567 ชดเชยวันสงกรานต์
06/05/2567 ชดเชย วันฉัตรมงคล
13/05/2567 วันพืชมงคล
13/05/2567 วันสุดท้ายของภาคการศึกษา