หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม
  แสดงแบบตาราง
วันที่
กิจกรรม
01/02/2564 เริ่มปีการศึกษาของชั้นปี
01/02/2564 สอบภาษาอังกฤษ
01/02/2564 - 16/07/2564 พักเที่ยง
03/02/2564 ศึกษาด้วยตนเอง
03/02/2564 สอบ DTSD 131 ฺBasic of occlution ห้อง B3
03/02/2564 สอบเคมี ห้องB7
04/02/2564 สอบ DA ห้อง A8
05/02/2564 สอบทันตวัสดุ ห้อง B3
12/02/2564 วันตรุษจีน
26/02/2564 วันมาฆบูชา
31/03/2564 กิจกรรม "ชวนดูหนัง เติมพลังใจ"
02/04/2564 กิจกรรมทันตกรรมฟรีเนื่องในวันพระราชสมภพฯ
06/04/2564 วันจักรี
12/04/2564 - 15/04/2564 วันสงกรานต์
04/05/2564 วันฉัตรมงคล
11/05/2564 วันพืชมงคล*
13/05/2564 กิจกรรม 5ส.
26/05/2564 วันวิสาขบูชา
03/06/2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
07/07/2564 - 09/07/2564 Make up.
14/07/2564 ปัจฉิมนิเทศ
16/07/2564 วันอาสาฬหบูชา
18/07/2564 วันสุดท้ายของภาคการศึกษา